Copyright

© Copyright OCENTRI 2015-2020. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (ocentri.com en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij OCENTRI of de licenties zijn aan OCENTRI verleend.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door OCENTRI bestuur of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke kopie aanwezig is: “© Copyright OCENTRI”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

OCENTRI voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld

90ROUNDS© is registered by EUIPO number 015220361, en in bezit van GELION-IT BV. GELION-IT en CEO Rene Hendriks zijn eigenaar van de merken en methoden SAM en 90ROUNDS.

Trademark™

SAM smart insight® and 90ROUNDS smart sales® are trademarks of GELION. OCENTRI has the right to use these brands in the European market. OCENTRI is the official partner from GELION and therefore representing these two brands in this area. GELION is user of these two services and this is hosted on the platform of OCENTRI™.