Investeerders

MKB Fonds Drenthe

MKB Fonds Drenthe en Ocentri zijn een samenwerking aangegaan voor de komende jaren. MKB Fonds Drenthe is als investeerder gevraagd om de groeiambities van Ocentri te ondersteunen en te stimuleren. Door actief te participeren, middels het beschikbaar stellen van risicodragend kapitaal, heeft het MKB Fonds Drenthe haar vertrouwen uitgesproken in deze ambitie.

MKB fonds drenthe sam rene hendriks ocentri gelion

Ambitie

Investment manager Dave de Groot: We zijn heel enthousiast over de, in onze ogen, juiste combinatie van kennis, ervaring, product en marktpotentie. Er is een ambitieuze groeiambitie bij het management van dit Drentse bedrijf, daarom hebben wij geïnvesteerd in Ocentri. Ocentri levert meerwaarde aan bedrijven door de sales op een andere en meer efficiënte manier te benaderen en levert hier zeer praktische tools voor aan, waardoor ondernemingen veel betere sales resultaten en rendementen kunnen halen, zonder opnieuw het wiel te hoeven uitvinden. Daarnaast zijn de doelen van Ocentri en MKB Fonds Drenthe aangaande kenniscentrum op Business Intelligents gelijk. Wij denken dat talent uit Noord en Oost Nederland perfect passen in het portfolio van Ocentri. Ocentri heeft BI kennis nodig van de hogescholen van Groningen, Emmen en Zwolle en de Universiteit Groningen om nationaal en Europees de tool in te kunnen zetten. De locatie die Ocentri gekozen heeft, Meppel, is daarmee een logische keuze.

Over MKB Fonds Drenthe

Het MKB Fonds Drenthe investeert in Drentse bedrijven die behoefte hebben aan risicodragend kapitaal om hun ambities op het gebied van groei en/of innovatie waar te kunnen maken. Zie verder www.mkbfondsdrenthe.nl